Vi har lang og bred erfaring fra offentlig og privat sektor. SENSEit tilbyr mennesker og ikke bare konsulentkategorier.

Om oss

SENSEit sin visjon er å bistå i prosessen med å gjøre norske offentlige virksomheter bedre til å kunne ta ut gevinster gjennom effektive digitale transformasjonsprosesser.

SENSEit utvikler ikke egne metoder og rammeverk, men basere seg på utbredte og kjente metoder som dekker kundens ønsker etter behov. I tillegg benytter vi vår samlede erfaring som innspill til beste praksis.

Konsulentenes erfaring er både fra kundens og leverandørens side. Vi mener forståelse for begge parter er det beste for god kommunikasjon og klare avtaler. Vi synes det er morsomt å lære fra oss og ønsker at kunden skal sitte igjen med ny kompetanse når oppdraget er ferdig. Samtidig er vi ydmyke for at kunden kan sitt fag best.

Vi tilstreber høy etisk standard og vi er ikke bundet av leverandøravtaler. Vi setter kundens ønsker i høysetet og kunden skal kunne stole på rådene fra oss.