Konsulentselskaper gjør felles front

Syv norske, frittstående konsulentselskaper i IT-bransjen har gått sammen om å etablere et formelt og forpliktende faglig og markedsmessig samarbeid som har fått navnet Auki (norrønt; tilvekst). Bakgrunnen for etableringen av dette nettverket er at selskapene ønsker å tilby større bredde i kompetanse innenfor noen spissede områder, samtidig som selskapene øker sin samlede leveringsdyktighet ved å ha en større pool av ressurser å tilby.

På denne måten kan selskapene bedre sin konkurransekraft mot større konsulentselskaper, for eksempel i forbindelse med rammeavtaler som det er økende bruk av.

Auki-nettverket er etablert av selskaper som tidligere har samarbeidet, og samtlige har en senior profil med solide kunder innen privat og offentlig sektor. Auki har pt. 120 konsulenter og til tross for ytterligere interesse for å bli med i nettverket vil Auki avvente erfaringene i nettverket før ev. nye partnere tas inn. Det er imidlertid ikke noe mål å bli størst mulig, vårt fokus er å ha tilstrekkelig volum innenfor de områdene vi skal besitte fremfor ytterligere diversifisering sier daglig leder Gaute Munkeby i SenseIT i en kommentar. Auki har definert ni ulike tjenesteområder innenfor prosjektledelse, rådgivning og systemutvikling som skal vektlegges.

Vi tror en slik formell konstellasjon med mindre, norske selskaper samlet gjennom ett kontaktpunkt mot kunden vil være en fordel også for kunden som på den måten enklere kan nå spisskompetanse hos mindre leverandører. Kunden skal greie seg med en kontaktperson i ett av selskapene. Vi velger å sette kunden i fokus fremfor hvilken juridisk enhet vi kommer fra, og samlet sett vil vi da oppnå mer sammen enn det vi gjør hver for oss, sier Gaute Munkeby.

Samarbeidet innebærer ikke noen endring i selskapenes eierstruktur eller lignende.

Selskapene bak nettverket er Amende AS, (www.amende.no), Antares Gruppen AS (www.antares.no), Argon Consult AS (www.argonconsult.no), Avito AS (www.avito.no), SenseIT AS (www.senseit.no), Styrmand AS (www.styrmand.no), og Systek AS (www.systek.no). Nettverket omsatte konsulentbaserte tjenester for 165 MNOK i 2009. Selskapene leverer betydelig med tjenester innenfor olje, telekom, energi, media, bank/finans og offentlig/statlig sektor.

Mer om Auki
Ytterligere beskrivelse av Auki-nettverket, dets partnere og tjenestetilbud finnes på www.auki.no

Ytterligere opplysninger gis av daglig leder Gaute Munkeby i SenseIT AS, tlf. 90178231