SenseIT bistår NOKUT med IKT-strategi

SenseIT skal bistå NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) med etablering av IKTstrategi.