SenseIT tildelt rammeavtale med Jernbaneverket

SenseIT er ett av selskapene som har vunnet rammeavtale med Jernbaneverket.