Seniorrådgiver – IKT-rådgiving og prosjektledelse

SenseIT har i 15 år vært kundens støttespiller i forbindelse med anskaffelse, rådgiving og prosjektledelse knyttet til valg og innføring av IKT-løsninger. Vi er i dag seks kollegaer i SenseIT, og vi ønsker å vokse kontrollert. Vi holder til i Oslo, og hovedtyngden av våre oppdrag er i Oslo-regionen. Vi har erfaring med hele livsløpet til IKT-løsninger, fra strategiarbeid og systemporteføljer via kravspesifikasjoner og anskaffelser, til innføring og forvaltning. Våre tjenester inkluderer rådgivning, prosjektledelse, programledelse, trening/coaching på prosjektledelse samt kvalitetssikring.

SenseIT søker erfarne konsulenter med bakgrunn fra rådgivning og prosjektledelse innen IKT

SenseIT tilbyr en partnerskapsordning med stor grad av frihet og ansvar for den enkelte, og med muligheter for god økonomisk inntjening. SenseIT har de senere år inngått flere rammeavtaler med offentlige kunder. SenseIT inngår i Auki som er et større samarbeidsnettverk med hensikt å styrke deltakerselskapene overfor kunder.

Vi som jobber i SenseIT i dag har:

  • Høyere utdannelse
  • Mange års erfaring som konsulenter
  • Erfaring fra prosjektledelse av IKT-prosjekter
  • Erfaring fra anskaffelser (behovskartlegging/kravspesifisering, kontrakter, offentlig anskaffelsesreglement osv.)
  • Sertifiseringer innen prosjektledelse
  • Gode kundereferanser
  • Stort kundenettverk
  • Interesse av å jobbe i team med forskjellige mennesker og fagområder
  • Glede av å utvikle oss
  • Lang erfaring fra oppdrag i offentlig virksomhet generelt, og innen helse spesielt

Vi håper at vår nye kollega kjenner seg mest mulig igjen i punktene over.

Hvem er du?

Ståpåvilje, fleksibilitet, profesjonalitet og omgjengelighet bør være blant dine kjennetegn.

Du må ha flere års erfaring som IKT-konsulent, og trives med kundekontakt.

Kundene er mer opptatt av deg og din kompetanse enn hvor du er ansatt. Du har gjerne arbeidet i store eller mellomstore konsulentfirma, og ønsker nå å arbeide i et mindre og mer fleksibelt miljø med en tettere relasjon mot sluttkunden.

Kontakt daglig leder Gaute Munkeby for hyggelig samtale rundt felles muligheter. Gaute har epost gm@senseit.no og tlf 901 78 231.