SenseIT tildelt rammeavtale med Statens legemiddelverk

SenseIT har vunnet en ekslusiv rammeavtale med Statens legemiddelverk innen prosjektledelse, testledelse og IKT-rådgiving. Rammeavtalen vil dekke etatens satsning på elektronisk samhandling som binder sammen Altinn og legemiddelindustrien med saksbehandlingen i etaten.