Vi du bli en av oss?

SenseIT søker erfarne konsulenter med bakgrunn fra rådgivning og prosjektledelse innen IT og digitalisering.

SenseIT har i over 20 år vært kundens støttespiller i forbindelse med prosjektledelse og rådgivning knyttet til digitalisering, offentlig anskaffelse og endringsledelse. Vi er i dag seks erfarne partnere, og vi ser behov for å øke antallet som følge av økende oppdragsmengde. Vi er lokalisert i Oslo, og hovedtyngden av våre oppdrag er i østlandsregionen.
 
Vi har bred erfaring med hele livsløpet til IT-løsninger, fra strategiarbeid, via kravspesifikasjoner og anskaffelser, til innføring og forvaltning. Våre tjenester inkluderer rådgivning, prosjekt- og programledelse, trening/coaching på prosjektledelse samt kvalitetssikring. De sektorer hvor vi siste år har hatt størst innsats er ehelse, samferdsel, kommune og øvrig statsforvaltning.

Hvem er du?

Ståpåvilje, fleksibilitet, profesjonalitet og omgjengelighet bør være blant dine kjennetegn. Du har flere års erfaring som rådgiver/prosjektleder, og trives med å arbeide for kunder. Kundene er mer opptatt av deg og din kompetanse enn hvor du er ansatt. Du har gjerne arbeidet i store eller mellomstore konsulentfirma, og ønsker nå å arbeide i et mindre og mer fleksibelt miljø med en tettere relasjon mot sluttkunden.

Ta kontakt med oss!

Kontakt daglig leder Gaute Munkeby for hyggelig samtale rundt felles muligheter. Gaute har epost gm@senseit.no og tlf 901 78 231.

Hva kan vi tilby?

SenseIT (www.senseit.no) tilbyr en partnerskapsordning med stor grad av frihet og ansvar for den enkelte, og med muligheter for god økonomisk inntjening. SenseIT har de senere år inngått flere rammeavtaler med offentlige kunder og er kvalifisert for en rekke andre innkjøpsordninger. SenseIT inngår i Auki som er et større samarbeidsnettverk med hensikt å styrke deltakerselskapene overfor kunder.

Vi som jobber i SenseIT har:

  • Høyere utdannelse
  • Mange års erfaring som konsulenter
  • Bred erfaring med prosjektledelse og rådgivning
  • Erfaring fra anskaffelser (behovskartlegging/kravspesifisering, kontrakter, offentlig anskaffelsesregelverk osv.)
  • Sertifiseringer innen prosjektledelse
  • Gode kundereferanser
  • Stort kundenettverk
  • Interesse av å jobbe i team med forskjellige mennesker og fagområder
  • Glede av å utvikle oss
  • Lang erfaring fra oppdrag i offentlig virksomhet generelt