Bjarne Hegge

Bjarne Hegge

Seniorkonsulent/Partner

Kvalifikasjoner og kjernekompetanse

Bjarne Hegge er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har lang og solid yrkeserfaring innen konsulentvirksomhet både fra privat og offentlig virksomhet. Han har for det meste jobbet som utøvende konsulent, men har også i perioder jobbet med ledelse av konsulentvirksomhet. I tillegg har han flere års erfaring fra salg, prosjektledelse og ledelse på leverandørsiden. I den senere tiden har han jobbet mest med anskaffelser, implementeringer/drift, IT-strategier (IT-management) og prosjektledelse. Bjarne har god forretningsforståelse og evne til brobygging mellom forretning og IKT-teknologi. Han har ved flere anledninger vært utleid som IKT-sjef.

Bjarne har sin styrke innen følgende områder:

 • Prosjektledelse/Programledelse
 • Anskaffelser (offentlig anskaffelsesreglement), innføringer – organisasjonstilpassinger – prosessforbedringer og drift/forvaltning av IKT-løsninger
 • IKT-strategi og organisering av IKT-virksomhet
 • Rådgivning

Bjarne har erfaring fra følgende virksomheter:

 • Statens Legemiddelverk
 • Helse SørØst
 • Sykehuspartner
 • Helse Vest IKT
 • Sykehusapotekene/Ahus
 • Nasjonal IKT
 • Helsedirektoratet
 • Direktoratet for eHelse