Espen Grytbak

Espen Grytbak

Seniorkonsulent/Partner

Kvalifikasjoner og kjernekompetanse

Espen Grytbak har lang erfaring knyttet til prosjektledelse, offentlige anskaffelser, kontraktsforhandlinger, porteføljestyring og implementering av IKT-løsninger, blant annet hos kunder som Direktoratet for eHelse, Helse Vest IKT, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.

Espen har teknisk bakgrunn som sivilingeniør og kombinerer dette med bred erfaring som prosjektleder i offentlig sektor. Således representerer Espen en tung prosjektlederkompetanse. Espen har også ledet flere anskaffelser, både tidligfaser (RFIer) og offentlige anskaffelser fra start til slutt.

Espen har sin styrke innen følgende områder:

  • Strategisk rådgivning
  • Analyser og forprosjekt
  • Prosjektledelse
  • Porteføljestyring og rapportering
  • Anskaffelser

Espen har erfaring fra følgende virksomheter:

  • Direktoratet for eHelse
  • Helse Vest
  • Sykehuspartner/ Helse Sør-Øst