Gaute Munkeby

Gaute Munkeby

Daglig leder/Partner

Kvalifikasjoner og kjernekompetanse

Gaute Munkeby har lang erfaring i program- og prosjektledelse knyttet til digitalisering, prosessledelse, offentlige anskaffelser, kontraktsforhandlinger og implementering av IKT-løsninger med tilhørende regime for governance.

Gaute representerer tung prosjekt- og programlederkompetanse med meget gode evner til dialog med- og rådgiver for ledelse så vel som andre nivå i prosjekt og linjeorganisasjon. Han har lang erfaring fra oppdrag som rådgiver for ledelsen i virksomheter knyttet til prosjektgjennomføring, kvalitetssikring og gevinstrealisering knyttet til digitaliseringsprosesser

Med sin teoretiske kombinasjonsutdanning (Siv. ing og Siv. øk) og lange og brede erfaring, har Gaute sin styrke som bindeledd mellom organisasjoners forretningsmessige og strategiske funksjoner og prosjekt/IKT-enhet

Gaute er en lagspiller med stor arbeidskapasitet, opparbeider seg raskt tillit hos de ulike interessentene i virksomhetene og får særdeles gode referanser fra sine oppdragsgivere.

Gaute har sin styrke innen følgende områder:

 • Program og Prosjektledelse
 • Offentlige anskaffelser og kontraktsforhandlinger
 • Prosessledelse
 • Gevinstrealisering

Gaute har erfaring fra blant annet følgende virksomheter:

 • Statens legemiddelverk (SLV)
 • Direktorat for økonomistyring(DFØ)
 • Statsbygg
 • Direktorat for e-Helse
 • BaneNOR
 • Helse SørØst (HSØ)
 • Sykehuspartner
 • Oslo universitetssykehus (OUS)
 • NTNU
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Universitetet i Bergen(UiB)Universitetet i Tromsø (UiT)