Joachim Lyng-Olsen

Joachim Lyng-Olsen

Seniorkonsulent/Partner

Kvalifikasjoner og kjernekompetanse

Joachim Lyng-Olsen har solid rådgiver- og prosjektledererfaring, samt lang erfaring som innkjøper og innen anskaffelser av ulike IKT-løsninger. Han behersker ulike metodikker fra en rekke forskjellige prosjekter innen IKT, organisasjon og økonomi, både i offentlige og private virksomheter. Han har opparbeidet seg betydelig strategisk og funksjonell kompetanse fra flere prosjekter knyttet til behovsidentifisering, kravspesifisering og evaluering, og har lang erfaring som forhandlingsleder og håndtering av ulike kontraktsformer som SSA, Dataforeningens avtaler og NS-avtaler.

Joachim er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, samt Master of Science i Analysis, Design and Management of Information Systems fra London School of Economics.

Joachim har sin styrke innen følgende områder:

 • Prosjektledelse (PRINCE2 Practitioner sertifisert)
 • Sertifisert innkjøper, offentlige anskaffelser, forhandlinger og oppsett av kontrakt (SSA)
 • Være bindeleddet mellom virksomhetsprosessen og IKT/utviklingsmiljøene
 • Konseptvalgutredning, behovskartlegging, kravspesifisering, evaluering
 • Prosessledelse, arbeidsflyt
 • Gevinstrealisering, vurdering av effekter og forbedringer

Joachim har erfaring fra følgende virksomheter:

 • Fylkesnemnden for barnevern og sosiale saker
 • Norges forskningsråd
 • Statens vegvesen
 • Statens legemiddelverk
 • Oslo kommune
 • Bærum kommune