Lene Holm Ødegård

Lene Holm Ødegård

Seniorkonsulent/partner

Kvalifikasjoner og kjernekompetanse

Lene Holm Ødegård har lang erfaring som prosjektleder innen offentlig og privat virksomhet. I de siste 20 årene har hun ledet eller bistått i å lede prosjekter som realiserer og innfører løsninger for elektronisk samhandling, automatisering og arkivering.

Lene har sin styrke innen følgende områder:

 • Prosjektledelse (Prince2 sertifisert)
 • Endringsledelse
 • Testledelse (ISTQB sertifisert)
 • Prosesskartlegging og -forbedring

Lene har erfaring fra følgende virksomheter:

 • Jernbaneverket/BaneNOR
 • Telenor
 • Statens Legemiddelverk
 • Forsvarsbygg
 • NOKUT
 • Statens vegvesen
 • Oslo kommune, Utdanningsetaten