Ottar Sylte

Ottar Sylte

Styreleder/Partner

Kvalifikasjoner og kjernekompetanse

Ottar har lang og variert erfaring som prosjektleder og rådgiver, både fra offentlig sektor og privat virksomhet. Ottar er utdannet siviløkonom i tillegg til Master of Management- og informatikkstudier. Ottar har i over 20 år jobbet i grenselandet mellom ledelse og IKT i 30 forskjellige organisasjoner.

Ottar har sin styrke innen følgende områder:

 • Prosjektledelse/programledelse (Prince2/ITPP)
 • IKT-strategi / Kost-nyttevurderinger / businesscase / utredninger
 • Teknologirådgivning og digitalisering
 • Offentlige anskaffelser

Ottar har erfaring fra følgende virksomheter:

 • BaneNor
 • Avinor
 • Norsk Helsenett
 • UiO/NTNU/UiT/UiB (BOTT-samarbeidet)
 • NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
 • Statens vegvesen
 • Statens legemiddelverk
 • Sykehusbygg HF