Referanser

SENSEit sine konsulenter har omfattende erfaring fra både privat og offentlig virksomhet. Her har vi samlet noen eksempler på kunder vi har jobbet med innen våre ulike tjenesteområder.

Direktoratet_for_e-helse
Bane Nor
Direktpratet for økonomistyring
Fylkesnemdene for barenvern og sosiale saker
Helse Sør-Øst
Helse Vest IKT
Helsedirektoratet
Nokut
Norges forskningsråd
NTNU
Oslo kommune
Oslo universitetssykehus
Statens legemiddelverk
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
bk-logo_midtstilt-1-linje_sorttekst
Sykehusapotekene, Ahus
Sykehusbygg
Sykehuspartner
avinor
uib-logo_0
uio
Statensvegvesen-logo
nhelsenett