SENSEit har gjennom en rekke oppdrag innen offentlig forvaltning og privat sektor, opparbeidet høy kompetanse innen områdene nedenfor. Vi tilbyr tjenester basert på denne spisskompetansen.

Styring og ledelse av prosjekter

 • Porteføljestyring
 • Programledelse
 • Prosjektledelse
 • Konseptutredning
 • Strukturert metodikk

Virksomhets- og ledelsesrådgivning

 • Digitaliseringsstrategi
 • IKT-strategi
 • Utledning og analyse
 • Kvalitetssikring
 • Gevinstrealisering

Planlegge og lede komplekse anskaffelser

 • Offentlige anskaffelser
 • Behovsanalyse
 • Kravspesifisering
 • Forhandlinger
 • Kontrakt

Ledelse og utvikling av endringsprosesser

 • Endringsledelse
 • Prosessforbedring
 • Digital transformasjon
 • Informasjonsforvaltning
 • Brukerinvolvering